Mac OS X  2ATTRcom.apple.TextEncodingutf-8;134217984This resource fork intentionally left blank 

Bài tập cuối tuần Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19

Vietnamese Grade 5 Week 19 | Bài tập cuối tuần  Môn Tiếng Việt  Lớp 5 Tuần 19 Bài tập cuối tuần  Môn  Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19  | Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Bài tập cuối tần Lớp 5  - Tuần 19  Môn Tiếng Việt
Kiến thức trọng tâm MônTiếng Việt  Trong Tuần19  chúng ta sẽ luyện tập  về :
+ Câu ghép, đặc điểm câu ghép, phân biệt câu ghép với câu đơn, các cách nối các vế câu trong câu ghép. Ý nghĩa câu ghép
+ Ôn về từ nhiều nghĩa , từ trái nghĩa.
+ Vận dụng các kiến thức đã học nhất là về văn miêu tả kiểu bài tả hoạt động của ai đó để miêu tả tốt bài văn Tả một ca sĩ hay một nghệ sĩ hài đnag biểu diễn  để làm bài tập vận dụng mức 1, bài  tập vận dụng mức 2  phù hợp với thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học.


Lưu ý:
+ Bài tập cuối tuần  Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19 này thuộc bản quyền của trang http://vantieuhoc.com. Mọi hành vi sao chép tài  liệu này vì mực đích thương mại  đều vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi sẽ khởi kiện . Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.

How to free Download this document


Thầy cô có thể tải miễn phí về từ vantieuhoc.com
>>> Bài tập cuối tuần Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19