Kinh nghiệm dạy Tiết trả bài trong giờ Tập làm văn 5

Kinh nghiệm dạy Tiết trả bài trong giờ Tập làm văn 5

Kinh nghiệm dạy Tiết trả bài trong giờ Tập làm văn 5 - Những biện pháp giúp giáo viên dạy tốt tiết Tập làm văn trả bài viết

1 Chấm bài
Chấm bài không nằm trong quá trình lên lớp 40 phút trả bài nhưng nó lại là yếu tố quan trọng, làm cơ sở cho giờ trả bài. Giờ trả bài có thành công hay không ? Học sinh có thấy được đúng sai trong bài làm của mình hay không đều do việc chấm bài của giáo viên, đó là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng bài làm của học sinh.
Song song với việc chấm bài kĩ, giáo viên phải có sổ chấm bài. Sổ chấm bài có tác dụng thống kê các loại lỗi để tìm ra lỗi phổ biến, ghi chép những sai đúng của từng học sinh để làm tư liệu phục vụ cho việc nhận xét và hướng dẫn chữa lỗi. 

 

Xem tiếp ...>>

Trò chơi giúp học sinh Lớp 4 học tốt văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn

Môn Tiếng Việt là môn học công cụ trong nhà trường phổ thông. Nó bao gồm nhiều phân môn,các phân môn này có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình tiểu học. Trong đó môn Tập làm văn là phân môn có tính tổng hợp cao.

Xem tiếp ...>>

Rèn luyện kĩ năng viết bài tập làm văn cho học sinh tiểu học

Rèn luyện kĩ năng viết bài tập làm văn cho học sinh tiểu học
Kĩ năng viết bài tập làm văn nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng viết bài văn theo đề bài đã cho và thuộc các thể loại, kiểu bài khác nhau. Bài tập làm văn viết là kết tinh nhiều mặt của kĩ năng, năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh được rèn luyện qua từng lớp học.
Xem tiếp ...>>
Top