Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5

Cách dạy học sinh lớp 4 - 5 Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả

Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5 Để học sinh nắm được hai cách kết bài: Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Giáo viên đưa ra một số đoạn kết, yêu cầu học sinh đọc và so sánh để tìm điểm giống nhau và khác nhau của từng đoạn kết bài.GV khắc sâu cho học sinh: Kết bài không mở rộng: kết thúc vấn đề mình vừa miêu tả. Kết bài mở rộng: ngoài kết thúc vấn đề mình vừa miêu tả còn nhận xét đánh giá, nói thêm tình cảm của mình hoặc triển vọng, tương lai…

 

 Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5

 

 

______________________________________________________________________

Cách dạy học sinh lớp 4 - 5 Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả1. Giúp học sinh cũng cố kiến thức về cách viết kết bài.

Để học sinh nắm được hai cách kết bài: Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Giáo viên đưa ra một số đoạn kết, yêu cầu học sinh đọc và so sánh để tìm điểm giống nhau và khác nhau của từng đoạn kết bài.

GV khắc sâu cho học sinh: Kết bài không mở rộng: kết thúc vấn đề mình vừa miêu tả. Kết bài mở rộng: ngoài kết thúc vấn đề mình vừa miêu tả còn nhận xét đánh giá, nói thêm tình cảm của mình hoặc triển vọng, tương lai…

2. Dựa vào các gợi ý cho sẵn giáo viên hướng dẫn học sinh viết đoạn kết bài mở rộng

 

Giáo viên cho học sinh nhận xét điểm khác nhau cơ bản của ba kết bài mở rộng mà học sinh đưa ra ở trên.

Kết bài a: Kết bài bắt đầu bằng cách thể hiện suy nghĩ, tình cảm

Kết bài b: Kết bài bắt đầu bằng cách nêu thời gian.

Kết bài c: Kết bài bắt đầu bằng âm thanh, tiếng động.

Giáo viên: Như vậy kết bài mở rộng rất phong phú đa dạng, có thể bắt đầu bằng cách thể hiện suy nghĩ tình cảm hoặc bắt đầu bằng âm thanh tiếng độngcũng có thể bắt đầu bằng thời gian, thời tiết…Nếu chúng ta tập trung suy nghĩ tìm tòi thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách kết bài hấp dẫn để truyền đạt cho học sinhgiúp học sinh phát huy trí thông minh sáng tạo khi làm bài.

3. Hướng dẫn học sinh viết kết bài bằng các cách khác nhau:

3.1. Kết bài bắt đầu bằng cách nêu thời gian, thời tiết:

Giáo viên cho học sinh nhận xét:

- Ba ví dụ trên kết bài được bắt đầu bằng những từ nào? ( Mùa hè, mỗi sớm, mùa xuân)

- Ba từ đó chỉ gì? ( Thời gian, thời tiết)

- Để kết bài bằng cách nêu thời gian, thời tiết ta dùng những từ ngữ nào? ( sáng, chiều, mùa xuân, mùa hè, hè năm ngoái, mai sau....)

Giáo viên chốt: Kết bài có thể bắt đầu bằng cách nêu thời gian, thời tiết. Mở đầu bằng các từ: Sáng, chiều, mùa xuân, mùa hè, hôm nay, mai sau....

Giáo viên cho học sinh luyện viết kết bài bằng cách nêu thời gian, thời tiết.

3.2. Kết bài bằng âm thanh tiếng động:

Giáo viên hỏi:

- Để kết bài của bài làm tả chú gà trống bằng âm thanh, tiếng động ta kết bài bắt đầu bằng những từ ngữ nào? ( ò...ó...o !) hoặc tiếng động nào? ( phành phạch...phành phạch..)

- Bài làm tả chú chim ta kết bài bằng từ ngữ nào? ( chích choè...chích choè hoặc cúc cu...cúc cu..)

- Còn tả chú mèo? ( meo...meo...meo...)

Giáo viên: Như vậy kết bài bằng âm thanh tiếng động chính là bắt đầu bằng các từ ngữ chỉ tiếng kêu hoặc hoạt động phát ra âm thanh của con vật mà mình định tả.

Giáo viên yêu cầu học sinh luyện tập viết kết bài tả con vật, đồ vật mà em yêu thích bắt đầu bằng âm thanh tiếng động.

3.3. Kết bài bắt đầu bằng nêu một vài câu hát, lời thơ, điệu ru, câu đố...mà có nội dung liên quan đến cảnh vật ( đối tượng) miêu tả.

- Kết bài ở ví dụ 1 để nói gì? ( suy nghĩ của người tả về chú nghé)

- Kết bài ở ví dụ 2 mục đích gì? ( sự gắn bó của cây chanh với người dân quê)

- Kết bài ở ví dụ 3 mục đích gì? ( suy nghĩ của người viết về thảm cỏ)

- Ba kết bài này có điểm gì giống nhau? ( đều kết bài bắt đầu bằng các câu thơ, câu ca dao)

Giáo viên chốt: Ngoài các cách kết bài trên thì kết bài bắt đầu bằng các câu thơ, câu ca dao cũng hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, gây cảm xúc bất ngờ cho người đọc.

3.4. Kết bài bằng cách thể hiện suy nghĩ, tình cảm.

- ở ví dụ 1: Người viết đã kết bài bằng những suy nghĩ nào? ( sự gắn bó của cây tre với dân làng)

- ở ví dụ 2: Ví dụ này nói lên suy nghĩ của tác giả về những cảnh vật, đồ vật nào? Đó là tình cảm gì ?

- Kết bài đã thể hiện được tình cảm như thế nào của tác giả ? ( sự gắn bó, tình cảm của mình với đối tượng miêu tả)

Giáo viên chốt: ở ví dụ 1: Để kết bài tả cây tre người viết bắt đầu bằng suy nghĩ tình cảm, sự gắn bó của cây tre đối với dân làng. Đó chính là kết bài bắt đầu bằng cách nêu lên suy nghĩ tình cảm của người viết với cây tre.

- ở ví dụ 2 để kết bài tả bộ xa lông người viết đã thể hiện suy nghĩ tình cảm của mình với ông bà nội thông qua đồ vật củ mà ông bà để lại đặc biệt là bộ xa - lông.

- Như vậy kết bài bằng cách thể hiện suy nghĩ tình cảm là cách kết bài hay để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc nhưng đòi hỏi người viết phải xuất phát từ chiều sâu nội tâm và phải có tình cảm thật sự với đối tượng mình miêu tả.

 

______________And more sections, Please download>>>>_____________

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size:1.95MB

6. Link download :

Nhấn vào đây để tải về Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học - Năm học 2013 - 2014:

a. Link from Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5

b. Link from Kĩ năng dựng đoạn kết bài trong văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5

Xem thêm - Tài liệu tham khảo:

 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

================================== http://tieuhocvn.info===============

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top