Rèn luyện Kĩ năng làm văn Lớp 9 - Lương Duy Cán

 


 
Phần I: Ôn tập kiến thức Tiếng Việt và Văn học
Tuy chỉ là một phân môn trong môn học Ngữ văn, song Tập làm văn vẫn được coi là căn cứ quan trọng, nếu không nói là chù yếu, để đánh giá kết quả của cà môn học. Với mỗi học sinh trung học, nói “giỏi văn” hay “kém văn” hầu như cũng đồng nghĩa là giỏi hay kém về tập làm văn.

Tuy chỉ là một phân môn trong môn học Ngữ văn, song Tập làm văn vẫn được coi là căn cứ quan trọng, nếu không nói là chù yếu, để đánh giá kết quả của cà môn học. Với mỗi học sinh trung học, nói “giỏi văn” hay “kém văn” hầu như cũng đồng nghĩa là giỏi hay kém về tập làm văn.

Nói đến Tập làm văn tức là nói đến thực hành : học đề thực hành, vừa học vừa thực hành, thực hành để học. Kết quả cuối cùng của tập làm văn, là kĩ năng thực hành. Chúng tôi biên soạn quyển sách này chính là để giúp các em học sinh làm quen với việc thực hành.

Theo chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phân môn Tập làm văn, đến khi học xong lớp 9, hầu như các em học sinh có thể tạo nên các loại văn bàn vẫn được sử dụng trong đời sống hằng ngày : thuyết minh về một hiện tượng hay một sự vật trong đời sống, kề lại một câu chuyện, có ý kiến bàn luận về một hiện tượng hay một vấn dề trong đời sống, kề cả những vấn dề bình thường trong văn chương nghệ thuật.

Quyển sách này cố gắng đi theo những yêu cầu ấy, giúp các em làm quen với quy trình thực hành theo những yêu cầu ấy. Bời vậy, chúng tôi cấu tạo quyền sách theo trình tự sau dây :

- Trước hết, với mỗi kiểu văn bàn, có phần Kiến thức cần nhớ, tóm tắt những nội dung yêu cầu quan trọng nhất, cùng với những cách thức chủ yếu  để thực hành việc tạo nên kiểu văn bản đó. Trong phần này, chúng tôi không nhắc lại những điều sách giáo khoa đã viết và học sinh dã dược học ở trên lớp. Chúng tôi chỉ cố gắng tìm dến những gì thiết thân nhất cho việc thực hành.
- Tiếp đến là phần Luyện tập, và đây cũng là phần chính cùa quyển sách. Trong phân này, tuỳ theo yêu câu nặng hay nhẹ đối với kiểu văn bản trong năm học, sẽ có một số nhiều hay ít những bài thực hành. Với mỗi bài thực hành, cách cấu tạo mà sách này trình bày cũng chính là quá trình giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng dề tạo nên một văn bàn theo một yêu cầu cụ thể, bao gồm :
I.    Đề bài
II.    Tìm hiểu đề và cách làm bài : đây chính là khâu hướng dẫn để  tìm ý theo yêu cầu của đê bài, thường được những người viết văn gọi là “lập  dàn ý”.
III.    Dàn bài : sắp xếp những ý dã tìm được trong quá trình lập ý thành một chuỗi liên tiếp hợp lí dề thực hiện văn bản.

IV.    Bài tham khảo : một văn bản cụ thể theo dúng yêu cầu cùa đề  bài, phù hợp với yêu câu của văn bản. Trong phần này chúng tôi tuyển chọn những văn bản vừa tầm với kiến thức và cách nghĩ, cách viết theo yêu câu của lớp học. Mặt khác, để khuyến khích sự phát triển, ở một vài bài, cũng có một số văn bàn tương đối nâng cao.

Đọc sách, làm theo hướng dẫn gợi ý cùa sách, rồi tự mình sáng tạo, đó là cách học tốt nhất đối với mọi người học. Mong rằng quyển sách Rèn luyện kĩ năng làm văn 9 sẽ dược coi là một cuốn sách tham khảo có tác dụng thiết thực  đối với các em học sinh.

Cuốn sách có thể chưa đáp ứng dược hết nhu cầu cùa bạn dọc. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý cùa bạn đọc, nhất là giáo viên và các em học sinh dể lần tái bản sau sách sẽ hoàn chỉnh hơn.

Nhấn vào đây và tải về miễn phí :

>>> Link from Mediafire : Rèn luyện Kĩ năng làm văn Lớp 9 - Lương Duy Cán

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm đến tài liệu

Chú ý rằng : Tài liệu này chia sẻ trên internet miễn phí . Tìm kiếm và thu thập từ nhiều nguốn khác nhau không vì mục đích thương mại. Giúp học sinh và  giáo viên trong việc nghiên cứu và học tập.

___________________________Source : vantieuhoc.com________

 

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top