Tập huấn Thiết kế Bài giảng e- learning

Tập huấn Thiết kế Bài giảng e- learning

Tập huấn Thiết kế Bài giảng e- learning
Chào thầy cô và các bạn .
Hôm nay , trường Tiểu học Kiền Bái  được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu sinh hoạt chuyên môn - Học tập nghiệp vụ - Chuyên đề : Bồi dưỡng cách tạo lập Bài giảng điện tử e - learningTập huấn Thiết kế Bài giảng e- learning

Tập huấn Thiết kế Bài giảng e- learning Trường Tiểu học
Hôm nay , trường Tiểu học Kiền Bái  được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu sinh hoạt chuyên môn - Học tập nghiệp vụ - Chuyên đề : Bồi dưỡng cách tạo lập Bài giảng điện tử e - learning

    http://www.ispringsolutions.com/download/ispring_suite_6_2_0.msi
    http://www.ispringsolutions.com/download/ispring_suite_x64_6_2_0.msi


Phần mềm Soạn bài giảng E- Learning Trường Tiểu học  - Loại thịnh hành .


Phần mềm Soạn bài giảng E- Learning Trường Tiểu học - Loại thịnh hành .

Hướng dẫn soạn bài E - learning - Phần mềm dễ làm - Nhấn tải ở đây file .doc

Bài hướng dẫn File .doc 2


Bài tổng quan Hướng dẫn soạn bài E - learning - Phần mềm dễ làm - Nhấn tải ở đâyfile .ppt

 

 

Các cô nhấn vào đây để tải bài học - Đây là bài giảng ppt các cô chép vào sổ sinh hoạt chuyên môn - Xin cảm ơn

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top