Đoạn văn ngắn lớp 2 viết về nghề nghiệp của người thân

Mẹ em là một nông dân. Sáng nào mẹ cũng dạy sớm để làm hàng. Mẹ làm việc rất chịu khó và cẩn thận. Mẹ làm ra rất nhiều đậu. Ai mua đậu của mẹ cũng khen ngon và bổ. Em rất yêu thích công việc của mẹ.

Đoạn văn ngắn lớp 2  viết về nghề nghiệp của người thân

Bài 1: Đoạn văn viết về nghề nghiệp của người thân trong gia đình.

Bài làm 1

Mẹ em là một nông dân. Sáng nào mẹ cũng dạy sớm để làm hàng. Mẹ làm việc rất chịu khó và cẩn thận. Mẹ làm ra rất nhiều đậu. Ai mua đậu của mẹ cũng khen ngon và bổ. Em rất yêu thích công việc của mẹ.

(Bài làm của Vũ Đức Nam - Lớp 2A – Tiểu học Kiền Bái – Thủy Nguyên - HP)

_________________________________

Bài làm 2

Bố là một công nhân bao bì xi măng. Hằng ngày, bố thường dạy sớm để đến nhà máy. Bố làm việc rất chăm chỉ và hăng say. Bố làm ra nhiều vỏ bao xi măng để bán ra nước ngoài. Em rất yêu quý công việc của bố.

(Bài làm của Phạm Khắc Minh - Lớp 2D – Tiểu học Kiền Bái – Thủy Nguyên- HP)

_________________________________

Bài làm 3

Bà em bán bánh mì tại ngõ. Hằng ngày,bà thường dạy sớm để chuẩn bị hàng. Bà nướng bánh rất khéo và không cháy đâu. Ai mua bánh của bà cũng khen rất thơm ngon. Em thường giúp bà cắt bánh. Em rất yêu quý công việc của bà.

(Bài làm của Nguyễn Thế Đức - Lớp 2A – Tiểu học Kiền Bái – Thủy Nguyên - HP)

_________________________________

Bài làm 4

Mẹ em là một người làm hương. Hằng ngày, mẹ thường dậy sớm để buộc hương cho bố đi giao hàng. Mẹ làm hương rất khéo và cẩn thận. Ai mua hương của mẹ cũng khen thơm và dễ cháy. Em thường ngồi buộc hương giúp mẹ. Em rất yêu quý công việc của mẹ.

(Bài làm của Phạm Thị Lan Hương - Lớp 2D – Tiểu học Kiền Bái – Thủy Nguyên - HP)

 

 

 


_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top