Kể chuyện một cây non mới trồng Lớp 4

 

Bài làm

Chào các bạn, tôi là phượng vĩ đây ! Chắc các bạn cũng biết tôi là cây bóng mát đẹp nhất làng này . Nhưng trước khi được đẹp như ngày hôm nay, tôi đã từng trải qua một chuyện buồn. Tôi đã bị một cậu học sinh vô tình bẻ mất ngọn khi tôi còn là một cây non.

Hôm đó , là một ngày đẹp trời. Tôi đang nghĩ về tương lai tươi đẹp của mình và thầm cảm ơn cô bé tốt bụng đã nhặt tôi ở bờ ao đem về đây trồng. Bỗng đâu xuất hiện hai cậu học sinh . “À ! Đúng rồi , là cậu Tý và cậu Tèo, hai cậu này nghịch nhất làng đây!” tôi nghĩ thầm. Vừa đi qua tôi tưởng rằng không có chuyện gì. Bỗng thằng Tèo quay vút lại nhìn tôi, gọi Tý và nói : “Tý này, cây phượng non mày vừa bước qua có cái ngọn đẹp lắm . Hay tụi mình vặt ngọn nó đem  về làm súng rồi đi bắn chim đi!” .Thằng Tý lại bảo Tèo: “ Thôi , vặt làm gì cho mệt . Cây non choẹt thế kia thì làm sao bắn được ! Mà vặt mất , người ta nhìn thấy thì khốn!” Tèo, nó lại nói: “Non cũng  được! Không làm được súng thì làm cái khác, chứ sợ gì!” Thế là thằng Tèo chạy đến chỗ tôi, một tay cầm thân, một tay cầm ngọn rồi: “rắc…rắc…rắc”, ngọn của tôi gãy ra làm máu chảy be bét. Cũng may sao, nhờ mẹ Đất chăm sóc chăm sóc cho tôi , nhờ anh Mưa cho nước tôi uống, nhờ các bạn chim động viên tôi , tôi đã cố gắng và như được tiếp thêm nghị lực sống. Cuối cùng tôi đã trở thành một cây phượng như ngày hôm nay!

Qua câu truyện trên, tôi muốn nhắc các bạn đừng bẻ cành hái . Chúng ta cần  phải chăm sóc cho cây để mai đây cây sẽ mang cho đời con đời cháu của các bạn những lợi ích để đền ơn!

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top