Sơ đồ tổng kết cách viết văn miêu tả ở tiểu học

Sơ đồ tổng kết cách viết văn miêu tả ở tiểu học

 

Người đó có hình dáng bên ngoài thế nào?

(i) Nêu cảm nhận về hình dáng, nét mặt người đó; Tìm các chi tiết tạo nên hình dáng, nét mặt và dáng vẻ đó  (Người đó có hình dáng thế nào?- Cao, gầy,.. Nét mặt thế nào?-Tươi tắn... Chi tiết nào tạo nên hình dáng và nét mặt ấy?- (mắt lúc nào cũng như cười, mặt tròn trẻ trung, hay cười,…)

 

Sơ đồ tổng kết cách viết văn miêu tả ở tiểu học

 

Người đó có hình dáng bên ngoài thế nào?

(i) Nêu cảm nhận về hình dáng, nét mặt người đó; Tìm các chi tiết tạo nên hình dáng, nét mặt và dáng vẻ đó  (Người đó có hình dáng thế nào?- Cao, gầy,.. Nét mặt thế nào?-Tươi tắn... Chi tiết nào tạo nên hình dáng và nét mặt ấy?- (mắt lúc nào cũng như cười, mặt tròn trẻ trung, hay cười,…)

(ii)  Nêu cảm nhận về dáng vẻ của người đó (nhanh nhẹn, chậm chạp,...); Tìm các chi tiết tạo nên dáng vẻ đó  (Dáng vẻ người đó thế nào? Chi tiết nào/điều gì tạo nên dáng vẻ đó?)

 

Sơ đồ tổng kết cách viết văn miêu tả ở tiểu học

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top