Print

Cách viêt bài văn số 3 Lớp 7 Cảm nghĩ về người thân

Văn hay Lớp 7  

 

a. Về Nội dung: 8đ
1.Mở bài:
- Giới thiệu người thân và nêu cảm nghĩ chung khái quát về người thân.

2. Thân bài
- Miêu tả một vài đặc điểm có sức gợi cảm về người thân: ánh mắt, miệng cười...
- Kể một vài kỉ niệm gắn bó với người thân.
- Tình cảm của người viết đối với người thân qua những cử chỉ, việc làm của người thân

3. Kết bài
 - Tình cảm của em đối với người thân, lời hứa với người thân.
    

b. Về  Hình thức: 2đ
- Văn viết mạch lạc, trôi chảy, có tính liên kết
- Bài làm có bố cục 3 phần rõ ràng


BIỂU ĐIỂM CHẤM:
          *. Điểm 9,10: - Nội dung đảm bảo theo dàn ý trên, bài viết mạch lạc, sâu sắc.
                                  - Xây dựng được bố cục rõ ràng, khoa học.
                                  - Trình bày sạch sẽ, câu đúng ngữ pháp, không sai chính tả, lời văn trong sáng, diễn đạt lưu loát.
          *. Điểm 7,8: - Đảm bảo yêu cầu trên
           - Còn vi phạm vài lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu
         *. Điểm 5,6:  - Nội dung đầy đủ, chưa sâu
           - Đạt yêu cầu về bố cục.
           - Diễn đạt chưa hay, đôi chỗ còn lủng củng
         *. Điểm 3,4:  - Bố cục chưa rõ
           - Sắp xếp ý chưa hợp lí còn mắc các lỗi khác
           - Nội dung sơ sài
         *. Điểm 1,2:  - Nội dung quá sơ sài
           - Diễn đạt lủng củng
           - Không rõ bố cục
 - Mắc nhiều lỗi khác.
        *. Điểm 0: Lạc đề hoặc để giấy trắng.


_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________