Văn Tả người mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối | Văn lớp 5

Văn Tả người mẹ đang chuẩn bị bữa ăn  tối - Tả ngưới thân đang làm việc .Văn Tả người mẹ đang chuẩn bị bữa ăn  tối - Tả ngưới thân đang làm việc .
Bài làm
Em rất yêu quý mẹ vì cả cuộc đời mẹ đã giành hết cho em. Chiều hôm qua, khi đi học về , em thấy mẹ đangg chuẩn bị bữa tôi. Ngắm mẹ lúc ấy,  em thấy mẹ thật đẹp.

Xem tiếp ...>>

Dàn ý Tả người thân đang làm việc

Viết đoạn văn tả người thân đang làm việc.

Đối tượng miêu tả: tả  mẹ của  em đang làm việc,
+ Giặt quần áo
+ đang nấu cơm
+ Đang dọn nhà cửa
+ Đang làm vườn
+ Đang cấy lúa
+ Đang dạy em học bài

Xem tiếp ...>>

Viết về Mái đình Kiền Bái - Văn hay lớp 5

Viết về  Mái đình Kiền Bái - Văn hay lớp 5
Đình Kiền Bái nằm ở xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Xưa kia, Kiền Bái còn có tên là Hổ Bái Trang thuộc huyện Thuỷ Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Trang Hổ Bái nằm ngay ở xóm Đông. Các vị thần được thờ ở đình là:
- Trung Quốc Cảm ứng thượng đẳng thần.
- Lôi Công Uy Diệu thượng đẳng thần.

Xem tiếp ...>>
Top