Dàn ý Tả người thân đang làm việc

Viết đoạn văn tả người thân đang làm việc.

Đối tượng miêu tả: tả  mẹ của  em đang làm việc,
+ Giặt quần áo
+ đang nấu cơm
+ Đang dọn nhà cửa
+ Đang làm vườn
+ Đang cấy lúa
+ Đang dạy em học bài

Xem tiếp ...>>

Viết về Mái đình Kiền Bái - Văn hay lớp 5

Viết về  Mái đình Kiền Bái - Văn hay lớp 5
Đình Kiền Bái nằm ở xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Xưa kia, Kiền Bái còn có tên là Hổ Bái Trang thuộc huyện Thuỷ Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Trang Hổ Bái nằm ngay ở xóm Đông. Các vị thần được thờ ở đình là:
- Trung Quốc Cảm ứng thượng đẳng thần.
- Lôi Công Uy Diệu thượng đẳng thần.

Xem tiếp ...>>

Giới thiệu Xã Kiền Bái - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

Giới thiệu Xã Kiền Bái - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng  - Đây là tư liệu đính kèm giúp giáo viên Trường Tiểu học Kiền Bái dạy tốt phần Lich sử - Địa lí địa phương, Hoạt động giáo dục tập thể : Dạy truyền thống địa phương. Nguồn : Ủy ban nhân dân Huyện Thủy Nguyên GIỚI THIỆU  XÃ KIỀN BÁI  HUYỆN THỦY NGUYÊN – HẢI PHÒNG

Xem tiếp ...>>
Top