Giới thiệu Xã Kiền Bái - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

Giới thiệu Xã Kiền Bái - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng  - Đây là tư liệu đính kèm giúp giáo viên Trường Tiểu học Kiền Bái dạy tốt phần Lich sử - Địa lí địa phương, Hoạt động giáo dục tập thể : Dạy truyền thống địa phương. Nguồn : Ủy ban nhân dân Huyện Thủy Nguyên GIỚI THIỆU  XÃ KIỀN BÁI  HUYỆN THỦY NGUYÊN – HẢI PHÒNG

Xem tiếp ...>>

Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái

Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái | Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái - Tả cảnh đẹp quê hương - Tập làm văn 5 

Xem tiếp ...>>

Văn hay lớp 5: Nghề của mẹ

Nghề của mẹ

Đề bài: Nghề của mẹ

Em rất yêu mẹ và tự hào về nghề của mẹ.

Xem tiếp ...>>
Top