Mac OS X  2ATTRcom.apple.TextEncodingutf-8;134217984This resource fork intentionally left blank 

Kể về một lần em mắc lỗi - Write About Failure in Your childhood

Văn  mẫu lớp 6 Kể về một lần em mắc lỗi - Write  About Failure in Your childhood Văn  mẫu lớp 6 Kể về một lần em mắc lỗi - Write  About Failure in Your childhood Đề bài: - Kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài…)Dàn ý kể về một lần em mắc lỗi. Kể , một lần ,mắc lỗi,  Write  About Failure,  Your childhood

Lập dàn bài chi tiết : Mở bài. - Nêu hoàn cảnh mắc lỗi.

  1. Thân bài.- Kể lại việc sai trái mà mình đã mắc phải
Xem tiếp ...>>
Mac OS X  2ATTRcom.apple.TextEncodingutf-8;134217984This resource fork intentionally left blank 

Tập làm văn 6 - Bài viết số 2 - Kể về một việc tốt em đã làm

 Dàn ý kể về việc tốt mà em đã làmTập làm văn 6 - Bài viết số 2 - Kể về một việc tốt em đã làm.Đề bài: - Kể về một việc tốt em đã làm.

Dàn ý kể về việc tốt mà em đã làm.

Lập dàn bài chi tiết : 1

  1. Mở bài:- Giới thiệu về việc tốt mà em đã làm, nó gây ấn tượng với em như thế nào? Kết quả của nó ra sao ... (giới thiệu một cách khái quát).
Xem tiếp ...>>
Mac OS X  2ATTRcom.apple.TextEncodingutf-8;134217984This resource fork intentionally left blank 

Miêu tả quanh cảnh lớp học trong giờ kiểm tra.

 

Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên  Miêu tả quanh cảnh lớp học trong giờ kiểm tra.

Đề bài: Hãy tả lại quanh cảnh lớp học của em trong một giờ kiểm tra.
Lập dàn ý:

1. Mở bài:
- Đến giờ kiểm tra em thường hồi hộp mặc dù đã học bài kĩ.
- Hôm nay là tiết kiểm tra môn địa lí.
2.Thân bài:
a. Thời gian đầu:
-Thầy chép đề lên bảng.
-Thái độ của các bạn:
+ Toàn thể: âm thanh nhao lên như họp ch

Xem tiếp ...>>
Top