Kể lại một truyện truyền thuyết bằng lời văn của em

Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên  Kể lại một truyện truyền thuyết bằng lời văn của em. Đề bài: Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em. Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên.
.
1. Hướng dẫn tìm hiểu đề bài
- Đề yêu cầu kể nội dung gì?
- Đề yêu cầu viết theo kiểu bài gì? Văn tự sự
- Dựa vào yếu tố nào em biết đề yêu cầu viết theo kiểu tự sự?
- Thông thường dàn bài gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần?

Xem tiếp ...>>

Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên

Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên. Đề bài: Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em. Kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên.
.
1. Hướng dẫn tìm hiểu đề bài
- Đề yêu cầu kể nội dung gì?
- Đề yêu cầu viết theo kiểu bài gì? Văn tự sự
- Dựa vào yếu tố nào em biết đề yêu cầu viết theo kiểu tự sự?
- Thông thường dàn bài gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần?

Xem tiếp ...>>

Viết bài văn " Lượm" của Tố Hữu bằng lời kể của Tác giả

Viết bài văn " Lượm" bằng lời kể của Tác giả Đề bài: Dựa vào bài thơ “Lượm” của Tố Hữu, em hãy viết thành bài văn bằng lời kể của tác giả.  - Kể và tả về hình dáng, nét mặt, cử chỉ và việc làm của Lượm: một chú bé “loắt choắt” có thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Nét mặt hồn nhiên, yêu đời; ánh mắt tinh nghịch... được giao làm nhiệm vụ liên lạc đưa thư từ, công văn cho bộ đội trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta.     

Xem tiếp ...>>
Top