Tập làm văn 6 - Tả một ngày đông giá rét ở quê em

Tập làm văn 6 - Tả một trận lụt ở quê em. Miêu tả chi tiết.
- Cảnh vật:
+ Bầu trời xám xịt.
+ Mưa, gió xối xả.
+ Cây cối ngả nghiêng, gãy đổ.

Xem tiếp ...>>

Tập làm văn 6 - Tả một cây đào vào ngày Tết đến xuân về

Tập  làm văn 6 -  Tả một cây đào vào ngày Tết đến xuân về

 Đề bài : Hãy viết bài văn miêu tả cây đào vào ngày Tết đến xuân về.

Xem tiếp ...>>

Tập làm văn 6 - Tả một trận lụt ở quê em

Tập làm văn 6 -  Tả một trận lụt ở quê em. Miêu tả chi tiết.
- Cảnh vật:
+ Bầu trời xám xịt.
+ Mưa, gió xối xả.
+ Cây cối ngả nghiêng, gãy đổ.

Xem tiếp ...>>
Top