Tập làm văn 7 - Chứng minh về lối sống giản dị của Bác Hồ

Tập làm văn 7 - Chứng minh lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ.  Cuộc sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ. - Bài học rút ra từ cuộc sống giản dị, thanh bạch của bác.- Giới thiệu về Bác và tình cảm sâu sắc của nhân dân đối với Bác: Bác Hồ là danh nhân văn hóa của nhân loại, anh hùng giải phóng dân tộc, là vị cha già kính yêu của toàn dân tộc... Nười sống mãi trong niềm tôn kính của nhân dân Việt Nam và lòng ngưỡng mộ của bạn bè thế giới.

Xem tiếp ...>>

Tập làm văn 7 - Chứng minh bảo vệ môi sống của chúng ta

Đề bài : Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống Vai trò của môi trường sống đối với đời sống con người: Tạo điều kiện vật chất cho cuộc sống con người: không khí để thở, nước để uống, cây xanh cung cấp ô-xi...Bảo vệ sức khỏe con người: Môi trường trong lành ngăn cản sự phát triển của các vi sinh vật có hại ( không khí sạch ngăn cản vi khuẩn, virus, nước sạch ngăn cản của bọ gậy, muỗi...)

Xem tiếp ...>>

Tập làm văn 7 - Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Tập làm văn 7 - Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta - Giới thiệu về rừng và khái quát vai trò của rừng  đối với cuộc sống con người: là đối tượng rất được quan tâm, đặc biệt trong thời gian gần đây. - Sơ lược về vấn đề bảo vệ rừng: là nhiệm vụ cấp bách, liên quan đến sự sống còn của nhân loại, nhất là trong những năm trở lại đây.

Xem tiếp ...>>
Top