Tập làm văn 7 - Bài văn Thuyết phục bạn chịu khó trong học tập

Đề bài: Ít lâu nay , trong lớp có một số bạn lơ là học tập . Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn : Nếu khi còn trẻ , ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích - Luận điểm: Việc học tập trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Đây là việc cần thực hiện khi còn trẻ và trong suốt cuộc đời sau này. Ít lâu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em đã cố gắng thuyết phục các bạn và cũng như tự nhắc nhở mình: Nếu khi ta còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích

Xem tiếp ...>>