Học tốt Ngữ văn Lớp 10 - Tập Một - Phần Cơ bản

Học tốt Ngữ văn 10 – Tập Một - Phần cơ bản - Cuốn sách này do ba soạn giả TRÍ SƠN - AN MIÊN - LÊ HUÂN do NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ấn hành . Đây là tài liệu khá hay và cần thiết cho thầy cô đang dạy Ngữ Văn ở trường THPT để tra cứu và tham khảo. Nó được xây dựng bám theo sát sách giáo khoa hiện hành. Đi theo các tiến trình các hoạt động được xây dựng từ sách giáo khoa. Có lẽ không thể thiếu cho những bạn đang là học sinh của lớp 10 để tham khảo trước khi chuẩn bị bài Ngữ văn lên lớp.

Học tốt Ngữ văn Lớp 10 -  Tập Một - Phần Cơ bản

1. Đô điều về tác dụng cuốn sách :
Thưa thầy cô - Đây là cuốn Học tốt Ngữ văn 10 – Tập Một - Phần cơ bản - Cuốn sách này do ba soạn giả TRÍ SƠN - AN MIÊN - LÊ HUÂN do NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ấn hành . Đây là tài liệu khá hay và cần thiết cho thầy cô đang dạy Ngữ Văn ở trường THPT để tra cứu và tham khảo. Nó được xây dựng bám theo sát sách giáo khoa hiện hành. Đi theo các tiến trình các hoạt động được xây dựng từ sách giáo khoa. Có lẽ không thể thiếu cho những bạn đang là học sinh của lớp 10 để tham khảo trước khi chuẩn bị bài Ngữ văn lên lớp. Nhớ rằng đây là tài liệu tải miễn phí chỉ có ở http://tieuhoc.info. Thầy cô hãy vào tiểu học chấm in phô ( tieuhoc.info) để có nhiều tài liệu hơn nữa. Cảm ơn thầy cô.

2. Tìm thấy gì trong cuốn sách này:

Học tốt Ngữ văn 10 – Tập Một - Phần cơ bản - Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để tăng cường khả năng tự học, chúng tôi biên soạn bộ sách Học tốt Ngữ văn Trung học phổ thông. Bộ sách sẽ gồm 8 cuốn (tương ứng với sách giáo khoa các lớp 10, 11 và 12, mỗi lớp hai cuốn). Theo đó, cuốn Học tốt Ngữ văn 10 – Tập Một - Phần cơ bản sẽ được trình bày theo thứ tự tích hợp các phân môn:
- Văn
- Tiếng Việt
- Làm văn

Cách tổ chức mỗi bài trong cuốn sách sẽ gồm hai phần chính:
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Nội dung phần KIẾN THỨC CƠ BẢN với nhiệm vụ củng cố và khắc sâu kiến thức sẽ giúp học sinh tiếp cận với những vấn đề thể loại, giới thiệu những điều nổi bật về tác giả, tác phẩm (với phần văn); giới thiệu một số khái niệm, yêu cầu cần thiết mà học sinh cần nắm vững để có thể vận dụng được khi thực hành.

Nội dung phần RÈN LUYỆN KĨ NĂNG đưa ra một số hướng dẫn về thao tác thực hành kiến thức (chẳng hạn: Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt, Thực hành lập ý và viết đoạn văn theo các yêu cầu khác nhau, Tóm tắt văn bản tự sự theo chuyện của nhân vật chính, Luyện tập về nghĩa của từ, Chọn sự việc và chi tiết tiêu biểu, Luyện tập về biện pháp tu từ, ...). Mỗi tình huống thực hành trong phần này đặt ra một yêu cầu học sinh phải thông hiểu kiến thức cơ bản của bài học; ngược lại, qua công việc thực hành, kiến thức lí thuyết cũng có thêm một dịp được cũng cố. Vì thế, giữa lí thuyết và thực hành có mối quan hệ vừa nhân quả vừa tương hỗ rất chặt chẽ.
Ngoài các nhiệm vụ trên, ở một mức độ nhất định, nội dung cuốn sách còn hướng tới việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 10. Điều này thể hiện qua cách tổ chức kiến thức trong từng bài, cách hướng dẫn thực hành cũng như giới thiệu các ví dụ, các bài viết tham khảo.

Ngữ văn 10, văn 10, Tiếng Việt 10, làm văn 10, học tốt văn 10, văn mẫu lớp 10, nâng cao lớp 10

3. Nhấn vào đây để Tải miễn phíHọc tốt Ngữ văn Lớp 10 - Phần Cơ bản

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top