“Tràng Giang” - Huy Cận Bài thơ mang đậm nét cổ điển và hiện đại.

Bài thơ  “Tràng Giang” mang đậm nét cổ điển và hiện đại.
Phân tích bài thơ  " Tràng Giang" của Huy Cận  . Tràng giang  của Huy Cận - Bài hay nên đọc
MỞ BÀI
Huy Cận là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của phong trào Thơ Mới. Ông nổi tiếng với các tác phẩm như: Lửa Thiêng, Vũ trụ ca, Kinh cầu tự… Bạn đọc biết đến ông nhiều nhất qua bài thơ “Tràng giang” rút từ tập “Lửa thiêng” là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Huy Cận trước cách mạng. Bài thơ  “Tràng Giang” mang đậm nét cổ điển và hiện đại.

Xem tiếp ...>>

Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Tây Tiến

Bức tranh thiên nhiên  trong bài thơ Tây Tiến

Đề bài: Bức tranh  thiên nhiên trong bài thơ “ Tây Tiến “ – Quang Dũng

 

Xem tiếp ...>>
Top