• Biểu cảm về người thân” – Ngữ Văn lớp 7

  Biểu cảm về người thân” – Ngữ Văn lớp 7 Biểu cảm về người thân” – Ngữ Văn lớp 7

  ĐỀ BÀI: Biểu cảm về người thân.

      Lập dàn ý cho đề bài ” Biểu cảm về người thân” – Ngữ Văn lớp 7

 • Biểu cảm về ngôi trường thân yêu của em

  Biểu cảm về ngôi trường thân yêu của em

   1. Dàn ý cho bài văn biểu cảm về ngôi trường thân yêu của em

  1. Mở bài:

      Giới thiệu khái quát về trường em, về thầy cô, bạn bè...
      Nêu khái quát tình cảm của em với mái trường, với thầy cô, bạn bè...hs có thể nêu một tình huống, một hoàn cảnh cụ thể để trình bày cảm nghĩ, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.

 • Cách viêt bài văn số 3 Lớp 7 Cảm nghĩ về người thân

  Cách viêt bài văn số 3 Lớp 7 Cảm nghĩ về người thân

  Đề bài:  Cảm nghĩ về người thân.
  GỢI Ý ĐÁP ÁN
       Dàn ý CHUNG: -

Top